LISTA
UCZESTNIKÓW
POWIĘKSZ
TEKST

- Jak wziąć udział w konkursie ?

- Znajdź jak najwięcej naukowców wierzących w Boga i opisz ich – każdego na osobnej stronie. Możesz szukać w książkach (zachęcamy do odwiedzenia biblioteki), internecie, możesz też pytać księży lub innych ludzi, jeśli uważasz, że mogą mieć wiedzę na ten temat..

- Opis każdego naukowca powinien zawierać jego zdjęcie (lub rysunek przedstawiający go..); imię i nazwisko (lub nazwę pod którą jest znany); lata w których żył (lub kiedy się urodził, jeśli jest to współczesny naukowiec – żyjący..); kim jest lub był (dziedzina lub dziedziny nauki, zawód – jeśli znany..); jakieś największe lub najbardziej znane osiągnięcie, lub czym się wsławił – z czego jest znany; jego wypowiedź (napisana w jego pracy lub publicznie powiedziana (nie plotka, tylko oficjalna wypowiedź..)..), wskazująca na to, iż wierzy (lub wierzył gdy żył) on w Boga, opcjonalnie też źródło tej wypowiedzi (patrz przykłady na dole strony); opcjonalnie - jeśli otrzymał Nagrodę Nobla, to kiedy
i za co…

(W wypowiedzi naukowca określenie „Siła Wyższa” - inteligentna, „Stwórca” (naszego świata) itp. też oznaczają oczywiście Boga.. Przypisanie naukowca do konkretnej religii nie ma tu znaczenia - ważne by wierzył on że Bóg (Stwórca naszego świata) istnieje lub może istnieć..)
(Chodzi oczywiście o "Boga Stwórcę", a nie o różnego rodzaju bóstwa itp. ..)

- Jeśli naukowiec w czasie, z którego pochodzą jego osiągnięcia, był księdzem (zakonnikiem, pastorem..), a nie jest znana żadna jego wypowiedź wskazująca na wiarę – także możemy go zaliczyć jako wierzącego – bo w tym przypadku bycie osobą duchowną powinno wskazywać na wiarę w Boga.

- Można opisywać naukowców żyjących (w tym przypadku nie podajemy daty śmierci..) i już nieżyjących, wszystkich narodowości…

- Naukowiec nie musi być znany na całym świecie – może to być też ceniony profesor na jakiejś uczelni, lub znany lekarz, czy ktoś podobny – znany z mądrości i/lub osiągnięć (to także naukowcy..)..

- Każdy naukowiec powinien być opisany na osobnej stronie ..

- Oficjalnie podaje się, że 80% naukowców wierzy w Boga (nieoficjalnie - każdy prawdziwy naukowiec zakłada, że Bóg może istnieć, i jeśli tylko "szukał Boga" - jest "wierzącym"), a informacje o nich są ogólnie dostępne, tak więc konkurs wbrew pozorom nie jest trudny – wystarczy troszkę poszukać..
(Fanatycy ateizmu czasem mówią, że mało naukowców wierzy w Boga - są to oczywiście kłamstwa..)

- Głównym kryterium oceny prac będzie ilość naukowców (poprawnie wskazanych i opisanych).. W przypadku, gdy kilka prac będzie miało tą samą ilość – może decydować „jakość” (np. podanie w pracy źródeł wypowiedzi lub publikacji, lepiej wykonana praca..).. W przypadku trudności w wyborze najlepszej pracy – możliwa będzie „dogrywka” – czyli osoby będą mogły uzupełnić swoje prace o kolejne przykłady naukowców, ewentualnie rozszerzony opis (w tym celu zaleca się dołączyć do pracy jakiś kontakt do siebie - e-mail lub nr telefonu..)… ..Prace identyczne (np. gdy siostra napisze pracę, a jej brat sobie skopiuje, poprzestawia strony i odda by "zwiększyć szanse na wygraną") - będa oceniane niżej - czyli szanse na wygraną będą mniejsze - owszem - można rozmawiać o naukowcach i wymieniac się informacjami, ale prace powinny być indywidualne..

- Będą także 3 nagrody za wskazanie naukowca, którego nikt inny nie wskazał - zostaną przyznane trzem osobom, które opiszą takiego naukowca, którego inni biorący udział w konkursie nie opisali, oraz będą mieli największą ilość wskazanych naukowców (spośród tych, którzy wskażą jako jedyni danego naukowca), a także nie będą mieli przyznanej innej nagrody..

- Planowana jest także nagroda "za polecenie" - jak ją zdobyć - opiszemy przy tej nagrodzie w zakładce z nagrodami..

- Prace należy składać w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chwałowicach wydrukowane na kartkach A4 lub przesłać na e-mail: gbpradomysl@wp.pl (najlepiej w formacie PDF lub jako dokument programu MS Word, albo MS PowerPoint ) do 30 grudnia 2021 roku, z dołączonymi podpisanymi załącznikami. Praca także musi być oczywiście podpisana..
Załączniki można pobrać tu:
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU - format PDF
lub
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU - format DOC (programu "MS Word")..

- Uczestnicy konkursu podpisując zgody, zgadzają się także na publikacje swojej pracy na stronie internetowej, a także w innych "miejscach"..

- Ponieważ dostaliśmy zgłoszenie, że program (u jednego z uczestników) nie chce zapisać więcej niż kilkanaście stron - pracę można przysłać oczywiście w kilku plikach (podzieloną na części - np. 10 naukowców w jednym dokumencie, a kolejnych 10 w drugim itd.)..

- Kartę zgłoszeniową też można przysłać oczywiście w formie elektronicznej (np. można wydrukować, podpisać, zrobić zdjęcie podpisanej zgody i nam je przesłać, lub podpisać bezpośrednio na komputerze - zapisać i nam przesłać..)

- Po oddaniu pracy lub zgłoszeniu chęci uczestnictwa w tym konkursie, uczestnik będzie wpisany w ciągu tygodnia na listę uczestników (link do niej jest z lewej strony u góry tej strony..) - jeśli oddasz pracę, a w ciągu tygodnia nie pojawi się na tej liście twój podpis - skontaktuj się z nami, by to wyjaśnić (aby praca nie zaginęła..).
- Jeśli nie chcesz by na liście uczestników konkursu było wpisane twoje imię i nazwisko - dopisz do niego pseudonim ("nick") lub informację jak Cię podpisać..

- Co prawda nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w konkursie - można po prostu oddać w terminie swoją pracę, jednak wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa pozwoli nam lepiej zorganizować sprawdzanie prac, co przyspieszy wręczenie nagród, oraz będziemy mogli wstępnie odblokowywać kolejne nagrody, dla tego zachęcamy by zgłaszać chęć uczestnictwa w konkursie gdy tylko zdecydujesz się na to uczestnictwo..

- Nagrody będą wręczane osobiście po rozstrzygnięciu konkursu, ewentualna wysyłka nagrody, gdy zdobywca nie będzie w stanie odebrać jej osobiście, będzie do ustalenia - możliwe, że odbiorca takiej nagrody będzie musiał pokryć koszty jej wysyłki (chyba, że zostaną nam na to fundusze..)..
- Nagrody nie są przypisane do konkretnych miejsc - zwycięzcy konkursu będą mieć możliwość wyboru nagrody z listy dostępnych nagród (jeśli ktoś nie wybierze nagrody - zostanie mu przyznana pierwsza wolna nagroda z listy..)...

- Nagrody można zobaczyć z zakładce "Nagrody", można tam też przeczytać więcej informacji na ich temat..

- Nie ma ograniczeń wiekowych w przypadku tego konkursu – prace będą podzielone na 4 grupy wiekowe – do 10 lat (z pomocą rodziców), od 11 do 12 lat, od 13 do 15 lat i powyżej 15 lat..

- Organizatorem konkursu jest: Skynet oraz Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Chwałowicach.

- Ewentualne pytania można zadawać w bibliotece (patrz "kontakt")
lub na nr telefonu 66 55 72 880 - najlepiej w postaci podpisanego SMS'a,
jest też możliwość wpisania pytania w zakładce ze sprawami technicznymi
(link na głównej stronie..).

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu..
(Zmieniony w regulaminie tekst będzie wtedy
innym kolorem..)


Przykłady (pojedynczych stron pracy):Powered by spoko.link


Free Web Hosting